Vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny ::

 
Iskol??nkban 22. alkalommal hirdetj??k meg A MAGYAR KULT??RA NAPJ?HOZ k??t??d??en

vers-, pr??zamond?? ?s n?pdal?nekl?si verseny??nket, illetve rajzp??ly??zatunkat.
Mindezek mellett hetedik alkalommal ??jra essz??r??sra is v??rjuk a jelentkez??ket.

2014 ?? ben a Csal??d Eur??pai ??ve ?s az I. vil??gh??bor?? kit??r?s?nek 100. ?vfordul??j??nak jegy?ben csatlakoztunk a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon ki?r??s??hoz. Ennek ?rtelm?ben a Vers??nnep Alap?tv??ny ?s a B??nffy Gy??rgy Kultur??lis Szalon biztos?tja egy szakember deleg??l??s??t az adott zs??ribe. A versenyek nyertesei k??z??l, a zs??ri d??nt?se alapj??n, az arra kiv??lasztottaknak lehet??s?get k?n??lnak produkci??juk el??ad??s??ra k?s??bbi rendezv?nyeken is.

HELYSZ?N ?? ID?PONT - HAT?RID?K
A verseny megnyit??j??nak helysz?ne a gimn??zium aul??ja.
Id??pontja: 2014. janu??r 24. 15 ??ra
Jelentkez?si hat??rid??: 2013. janu??r 15.
Az essz??r?? ?s a rajzp??ly??zat bek??ld?si hat??rideje 2012. janu??r 15. A p??lyamunk??kat az iskola c?m?re k?rj??k k??ldeni. (2400 Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy ??t 15/A) 

Jelentkezni lev?lben, e-mailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy az iskola telefonsz??m??n is lehet: T: 411-702

Nagy szeretettel v??runk minden versenyz??t, felk?sz?t?? tan??raikat, illetve a kedves ?rdekl??d??ket. J?? munk??t, j?? felk?sz??l?st k?v??n a szervez?? hum??n munkak??z??ss?g nev?ben:
 
M??llern? ??dor Marianna igazgat?? ?s Hutv??gnern? R??th ??va munkak??z??ss?g-vezet??

 
Versenykateg??ri??k a Tov??bb is van linkre kattintva ?rhet??ek el:.


[ Tovább is van... ]
Author: htomi77 on szerda 08 január 2014 - 10:01:43
Hozzászólások: 0


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Oldal létrehozási idő: 0.0752 másodperc, 0.0147 lekérdezési idő.