Meg??jult a SZIG-DUJV.HU ::

 
Iskol??nk weboldala meg??jult, friss h?reinket ezent??l a k??vetkez?? c?men ?rhetik el:
www.szig-dujv.hu


Author: htomi77 on hétfő 24 március 2014 - 10:55:36
Hozzászólások: 0

Az ?n Pannoni??m ::

 
A m??lt h?ten, m??rcius 13-??n rendezt?k meg Szeksz??rdon az ????n Pannoni??m? versmond?? versenyt. M??r hagyom??nyosan 7. alkalommal ker??lt erre sor. Versenyz??k az eg?sz K??rp??t-medenc?b??l ?rkeztek, ??sszesen mintegy negyvenen. A rangos megm?rettet?sen iskol??nkat k?t tanul?? k?pviselte eredm?nyesen.

Dedecsik Ferenc nemcsak az aranyat, hanem a kiemelt N?v??d?jat is elhozta, m?g Balla Zsuzsanna ez??st min??s?t?st kapott, mindketten Hutv??gnern? R??th ??va tan?tv??nyai. 
 
GRATUL?LUNK!
Author: htomi77 on hétfő 17 március 2014 - 14:27:05
Hozzászólások: 0

Iskolai ??nnepi megeml?kez?s ::

 
K?pek
Author: htomi77 on szombat 15 március 2014 - 15:25:27
Hozzászólások: 0

Felh?v??s ::

 
Tisztelt Sz??l??k, Di??kok, Ismer??s??k!

Azzal a k?r?ssel fordulunk ??n??kh??z/Hozz??tok, hogy seg?ts?k/seg?ts?tek egy ki??ll?t??s anyag??nak ??sszegy??jt?s?t, kialak?t??s??t.
A Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium n?h??ny di??kja ?s tan??ra egy eml?k-ki??ll?t??s l?trehoz??s??n f??radozik a Holokauszt 70. ?vfordul??ja alkalm??b??l. Minden ?v ??prilis 16-a a holokauszt magyarorsz??gi ??ldozatainak eml?knapja, de id?n egy ki??ll?t??ssal eml?kezn?nk az ??ldozatokra. Helyt??rt?neti vonatkoz??sait a hum??n tagozat n?h??ny di??kja ??kutatgatja? K??csern? Tall??si ??va tan??rn?? vezet?s?vel ?s szeretn?nk ehhez kapcsol??d?? anyagot is ki??ll?tani. Ha tudom??suk van/tudom??sotok van olyan ?r??sokr??l, t??rgyakr??l, levelekr??l, f?nyk?pekr??l, melyek a t?m??hoz kapcsol??dnak, k?rj??k keress?k meg/keress?tek meg K??csern? Tall??si ??va vagy Gentischern? Dani Zita tan??rn??ket.???
Author: htomi77 on szerda 12 március 2014 - 09:33:43
Hozzászólások: 0

Gazdag?t?? programp??rok II ::

 


Iskol??nk megnyerte  a T?MOP "Tehets?ghidak Program"  c?m?? kiemelt projekt keret?ben meghirdetett  "Gazdag?t?? programp??rok II" c?m?? p??ly??zatot. Ennek keret?ben m??rcius 8-??n Budapestre kir??ndultunk. Az Elektrotechnikai M??zeumba l??togattunk el, ahol megtekintett??k a nagyon tartalmas ki??ll?t??st, majd pedig egy rendhagy?? fizika??ra keret?ben detektoros r??di??t k?sz?tett??nk. A m??zeumi foglalkoz??sok v?gezt?vel ??ts?t??ltunk a Budapesti M??szaki Egyetemre, ahol bemutatt??k nek??nk az ODOO nev?? ?p??letet, melynek elk?sz?t?s?ben az egyetem 7 kara vett r?szt .Rengeteg ?lm?nnyel, kicsit elf??radva az  esti ??r??kban ?rt??nk haza.

Moln??r Zolt??nn?, M??llern? ??dor Marianna szakk??rvezet??k
??????
Author: htomi77 on hétfő 10 március 2014 - 09:22:22
Hozzászólások: 0

V??rosi rangos elismer?s - 2013 december ::

 
Author: htomi77 on péntek 07 március 2014 - 11:37:51
Hozzászólások: 0

Ideiglenes felv?teli jegyz?k ::

 
Tisztelt Felv?teliz??k, Kedves Sz??l??k!
Az al??bbiakban hozzuk nyilv??noss??gra iskol??nk ideiglenes felv?teli jegyz?k?t a 20/2012 EMMI rendelet 40 §-a alapj??n, tagozatk??donk?nt.
A tanul??kat oktat??si azonos?t??juk (a 02-es, nyolcoszt??lyos jelentkez??kn?l csak az utols?? hat sz??mjegy) alapj??n rendezt??k n??vekv?? sorrendbe a k??nnyebb kereshet??s?g miatt. Az utols?? oszlopban (Rangsor) szerepl?? sz??m mutatja, hogy a jelentkez?? h??nyadik a sorrendben (a 04 k??d eset?n E bet??vel jel??lt??k a biztosan elutas?tottakat, ??k nem jelentek meg a sz??beli vizsg??n). A rangsorol??s a felv?teli t??j?koztat??nkban szerepl??knek megfelel??en t??rt?nt.
 • 01 ??ltal??nos (32 f??): 50% a k?t ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 + 50 pont), 50% a hozott pontok (max. 100 pont), ??sszesen legfeljebb 200 pont;
 • 02 nyolcoszt??lyos (32 f??): 80% a k?t ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 + 50 pont), 20% a hozott pontok (max. 25 pont), ??sszesen legfeljebb 125 pont;
 • 03 matematika-fizika (17 f??): 50% a matematika ?r??sbeli eredm?nye (max. 2 * 50 pont), 25% az anyanyelvi ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 pont), 25% a hozott pontok (max. 50 pont), ??sszesen legfeljebb 200 pont;
 • 04 angol nyelv (17 f??): 50% a k?t ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 + 50 pont), 25% az angol nyelvi felv?teli eredm?nye (max. 50 pont), 25% a hozott pontok (max. 50 pont), ??sszesen legfeljebb 200 pont;
 • 05 n?met nyelv (17 f??): 50% a k?t ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 + 50 pont), 50% a hozott pontok (max. 100 pont), ??sszesen legfeljebb 200 pont;
 • 06 hum??n (17 f??): 50% az anyanyelvi ?r??sbeli eredm?nye (max. 2 * 50 pont), 25% a matematika ?r??sbeli eredm?nye (max. 50 pont), 25% a hozott pontok (max. 50 pont), ??sszesen legfeljebb 200 pont;
Felh?vjuk a tisztelt Jelentkez??k ?s Sz??leik figyelm?t arra, hogy alaposan gondolj??k meg jelentkez?si sorrendj??k esetleges m??dos?t??s??t (2014. m??rcius 17-18., az ??ltal??nos iskol??ban).Azt javasoljuk, hogy a jelentkez?sek sorrendje azt t??kr??zze, amit a tanul?? val??ban szeretne, mert ez a rangsor t??j?koztat?? jelleg?? (nem tudni, hogy ki ?s mit jel??lt m?g be). El??fordult p?ld??ul, hogy a 32 f??s ??ltal??nos k?pz?sre m?g felvett??nk olyan tanul??t is, aki az ideiglenes felv?teli jegyz?ken 130 f??l??tti sorsz??mmal szerepelt. A v?gleges felv?teli d??nt?sr??l a felv?telt hirdet?? k??z?pfok?? iskol??k 2014. ??prilis 25-ig k??ldik meg az ?rtes?t?st a jelentkez??knek ?s az ??ltal??nos iskol??knak, addig az id??pontig ??k maguk sem ismerik azt, ?gy err??l felvil??gos?t??st sem tudnak adni.A tanul??k az ?rtes?t?sben t??j?koztat??st kapnak az esetleges fellebbez?s m??dj??r??l (ezt a fenntart?? ?? Klebelsberg Int?zm?nyfenntart?? K??zpont Duna??jv??rosi Tanker??let ?? b?r??lja el).

M??llern? ??dor Marianna - igazgat?? sk.???
Author: htomi77 on szerda 05 március 2014 - 11:21:51
Hozzászólások: 0

Dun??n innen-Dun??n t??l ::

 

M??rcius elsej?n gy??ny??r?? naps??t?ses napon ker??lt megrendez?sre a Dun??n innen-Dun??n t??l elnevez?s?? teljes?tm?nyt??ra . Iskol??nkb??l 58 f?? (50 di??k ?s 8 feln??tt) nevezett a 20 km-es t??von. Utunk a Szentmih??lyi erd??n vezetett kereszt??l, ahol h??vir??gsz??nyeg bor?totta az erd??t. A gyerekek ?letkoruknak, sebess?g??knek megfelel??en kisebb, nagyobb csoportokban tett?k meg a t??vot. Remek??l ?rezt??k magunkat!
Moln??r Zolt??nn? - szervez????? 
Author: htomi77 on szerda 05 március 2014 - 08:53:19
Hozzászólások: 0

V??rosi rangos elismer?s az ??jv??rosi Kan??szoknak ::

 
Author: htomi77 on szerda 05 március 2014 - 08:25:39
Hozzászólások: 0

Fej?r Megyei N?pdal?nekl?si Verseny ::

 
Fej?r Megyei N?pdal?nekl?si verseny d??nt??j?t R??calm??son rendezt?k febru??r 28-??n. Az ??t f??s zs??ri ?rt?kelte a produkci??kat eg?szen este 9 ??r??ig:
 • Varr?? J??nos a Hermann L??szl?? Zenem??v?szeti Szakk??z?piskola tan??ra
 • Juh??sz Zs??fia a Fej?r Megyei M??vel??d?si K??zpont igazgat??ja
 • Rudasn? Bajcsay M??rta, a ZTI munkat??rsa, n?pzenekutat??
 • Liber Endre n?pzen?sz, a T??kr??s zenekar tagja ?s a Hangvet?? Zenei T??rsul??s alap?t??ja
 • Papp ?gnes n?pdal?nekes, n?pdaltan??r, a budakal??szi Kal??sz M??v?szeti Iskola pedag??gusa
Eredm?nyeink:

Kiv??l?? arany: ??jv??rosi Kan??szok, ??jv??rosi Leg?nyek
Arany: P??ntlika
Ez??st: Tulip??n, Heiszki Lili


Felk?sz?t?? tan??rok: Pocsai M??ria, Koncz M??ria???
 
OKLEVELEK / K??PEK
Author: htomi77 on kedd 04 március 2014 - 12:35:36
Hozzászólások: 0

Oldal:  [1] 2 3 ... 65 66 67

Hírkategóriák ::


Oldal létrehozási idő: 0.1340 másodperc, 0.0408 lekérdezési idő.