XX. Kis Biol??gusok Tal??lkoz??ja Versenyfelh?v??s ::

 
Kedves ?rdekl??d?? Di??kok ?s Biol??giatan??rok!

A duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??ziumban 2012-ben huszadik alkalommal ker??l megrendez?sre a di??kbiol??gusok tal??lkoz??ja, amely a v?z vil??gnapj??hoz kapcsol??dik. Az egynapos di??kkonferenci??n a tanul??k r??vid, maximum 10 perces el??ad??saikkal vehetnek r?szt.
Az 5-8. ?vfolyamosok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
  1. Term?szeti ?rt?keink, k??rnyezetv?delem
  2. Etol??gia
  3. Eg?szs?gtan
  4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
A 9-12. ?vfolyamosok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
  1. Term?szeti ?rt?keink
  2. A k??rnyezetv?delem probl?m??i
  3. Az ember eg?szs?ge
  4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
K?rj??k, hogy az el??ad??shoz sz??ks?ges eszk??zig?nyt (diavet?t??, ?r??svet?t??, projektor stb.) jel??lj?k meg a jelentkez?si lapon!
JELENTKEZ??SI LAP - kbtjellap.pdf
A tanul??k el??ad??sait szakemberekb??l, szaktan??rokb??l ??ll?? zs??ri ?rt?keli a tartalom, az el??ad??sm??d ?s a szeml?ltet?s alapj??n. A legjobbak k??nyvjutalomban r?szes??lnek. A verseny nyilv??nos, azon n?z??k?nt b??rki r?szt vehet. 
Nevez?si d?j: 500 Ft. K?rj??k a nevez?si d?jat a gimn??zium sz??mlasz??mra befizetni: 10700134-26007708-51100005
A verseny id??pontja: 2012. m??rcius 31. szombat, 9 ??ra.
Az eddigi rendezv?nyeink siker?hez nagyban hozz??j??rult az iskol??k ?s a szaktan??rok pozit?v hozz????ll??sa ?s k??zrem??k??d?se, amelyre ebben az ?vben is sz??m?tunk. K?rj??k tisztelt Koll?g??inkat, hogy 2012. m??rcius 14-ig post??n (vagy szem?lyesen) k??ldj?k be a jelentkez?si lapokat, a bor?t?kra ?rj??k r??: ??XX. Kis Biol??gusok Tal??lkoz??ja?.
Duna??jv??ros, 2012. janu??r 31.

Tisztelettel:
F??bi??n Istv??n igazgat?? ?s Katona Edit munkak??z??ss?g-vezet?????
Author: htomi77 on szerda 01 február 2012 - 10:23:52
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0830 másodperc, 0.0205 lekérdezési idő.