V??RAD?S ::

 
Tisztelt Sz??l??k!

Iskol??nkban m??r t??bb mint egy ?vtizede hagyom??ny, hogy a v?gz??s tanul??k ?s tan??raik ?vente k?t alkalommal vesznek r?szt ??nk?ntes v?rad??son. Tudjuk, hogy ezzel nagyon sok embert??rsunkon seg?t??nk.
2013. ??prilis 4-?n 12:00-16:00 ??ra k??z??tt szeretn?nk megh?vni ??n??ket is iskol??nkban szervezend?? ??nk?ntes v?rad??sra. K?rem amennyiben ideje, energi??ja ?s ??B??tors??ga? engedi, csatlakozzon hozz??nk, hogy a k??r m?g egy taggal kieg?sz??lj??n. (di??k ?? tan??r ?? sz??l??).
K?rem, hogy oszt??lyf??n??k??n kereszt??l jelezze sz??nd?k??t amennyiben r?sz tud ?s k?v??n venni rendezv?ny??nk??n.

K??sz??nettel: Tak??cs L??szl?? v?rad??st szervez?????

A v?rad??s menete:
??n megadja szem?lyi adatait a nyilv??ntart??shoz, kit??lt egy k?rd???vet eg?szs?g??gyi ??llapot??r??l. Az adatfelv?telhez a szem?lyi igazolv??nyra, lakc?m- ?s TAJ k??rty??ra felt?tlen??l sz??ks?g van. (Figyelem! Csak az eredeti TAJ-k??rtya fogadhat?? el, f?nym??solat nem!)
Elfogyaszt egy-k?t poh??r te??t, hogy a leadand?? folyad?kot el??re p??tolja szervezt?ben.
Laborat??riumi ?s orvosi kivizsg??l??s k??vetkezik.
K?nyelmesen elhelyezkedik a v?rv?teli ??gyon. A steril v?rv?teli zs??kba 5 perc alatt leveszik a v?rt. M?g 5 perc pihen??!??? 
Author: htomi77 on kedd 02 április 2013 - 10:52:59
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0739 másodperc, 0.0105 lekérdezési idő.