Tegy??k k??z??sen szebb? a duna??jv??rosi gyermekek kar??csony??t! ::

 


K??zeledik a kar??csony. A csal??d, a szeretet, az egym??sra odafigyel?s ??nnepe. Ilyenkor nagyon sokan szeretn?nek adni, aj??nd?kozni, megosztani m??sokkal, amij??k van.
Csal??dban ?lve, ??vod??ba, iskol??ba j??rva is vannak v??rosunkban r??szorul?? kisgyermekek, akik m??r most megtanult??k, s meg?lik, hogy mi az, hogy nem jut ?s nincs. Nekik szeretn?nk ??sszefog??ssal seg?teni.
V??rjuk, minden seg?teni akar??, ?s tud?? duna??jv??rosi mag??nszem?ly ?s c?g felaj??nl??s??t, hogy a legt??bb duna??jv??rosi kisgyermeknek mosolyt tudjunk csalni az arc??ra.
Cserna G??bor Duna??jv??ros polg??rmestere, a Mikul??sgy??r f??v?dn??ke ennek ?rdek?ben k?r?ssel fordul minden adni, aj??nd?kozni v??gy?? duna??jv??rosihoz:
??A sok-sok seg?teni akar??s nem szabad, hogy kioltsa egym??st.  Csak k??z??sen tudjuk igaz??n sz?pp? tenni v??rosunk kisgyermekeinek kar??csony??t. ??ppen ez?rt december m??sodik??t??l megnyitotta kapuit a DUNA??JV?ROSI MIKUL?SGY?R.?
Eddigi gy??jt??pontok:
 • a D??zsa Mozicentrum,
 • DVG Duna??jv??rosi Vagyonkezel?? ZRT. (a piacfel??gyelet irod??j??ban)
 • Duna??jv??rosi F??iskola
 • Duna??jv??rosi Kamara (Latinovits utcai ?p??lete)
 • valamint az MMK, ahol a Baptist??k orsz??gos gy??jt?se mellett duna??jv??rosi gyerekeknek is gy??jtenek
 • Arany J??nos ?ltal??nos Iskola, 
 • D??zsa Gy??rgy ?ltal??nos Iskola,
 • Szil??gyi Erzs?bet ?ltal??nos Iskola,
 • M??ricz Zsigmond ?ltal??nos Iskola,
 • M??ra Ferenc ?ltal??nos Iskola ?s Egys?ges Gy??gypedag??giai M??dszertani Int?zm?ny
 • Logop?diai Int?zet ?s Nevel?si Tan??csad?? Int?zet
 • Peugeot M??t? M??rkakeresked?s ?s M??rkaszerviz
 • Hideghengerm?? B??f?,
 • Pinxit 2003 Kft.
Az ily m??don ??sszegy??jt??tt felaj??nl??sokat december 21-?n, szombaton vehetik ??t v??rosunk ??vod??ib??l, iskol??b??l megh?vott h??tr??nyos helyzet?? gyermekek, akik a DMC j??volt??b??l az aj??nd?koszt??s ut??n ingyenes filmvet?t?sen is r?szt vehetnek.
A gy??jt?s a cip??sdoboz akci??hoz hasonl??an t??rt?nik. Azok a szervezetek, akik csatlakozni szeretn?nek, jelentkezzenek dunaujvaros@tourinform.hu e-mail c?men, vagy a 0630/992-9400-as telefonsz??mon. V??rjuk a felaj??nl??sokat: j??t?kot, tanszert, tart??s ?lelmiszert, ?dess?get ?s k??nyvet, nem lez??rt dobozban, csomagolva, a nem ?s a koroszt??ly megjel??l?s?vel.
DUNA??JV?ROSI MIKUL?SGY?R ?? A DUNA??JV?ROSI GYEREKEK??RT!???
Author: htomi77 on kedd 10 december 2013 - 07:04:04
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0221 másodperc, 0.0024 lekérdezési idő.