Munkak??z??ss?gek ::


Fizika-informatika
Tant??rgyak: Fizika, Informatika
Munkak??z??ss?g vezet??: Heltai ??va M??ria

Tov??bbi tan??rok: Baloghn? Solti Gy??ngyi, Simonn? Baranyai Anna, F??bi??n Istv??n, Kisp??l Istv??n, Moln??r Zolt??nn?, M??llern? ??dor Marianna, Tak??cs L??szl??, P?csi Csilla, Zloch Istv??nn?

Magyar ?s m??v?szetek
Tant??rgyak: Magyar nyelv ?s irodalom, T??nc ?s dr??ma, M?dia ?s mozg??k?pkult??ra, Rajz ?s vizu??lis kult??ra, ??nek-zene
Munkak??z??ss?g vezet??: Hutv??gnern? R??th ?va

Tov??bbi tan??rok: Udvardi-B??lint ??va, Kov??cs Mira, P?ntek Kl??ra, Szuprics Tam??s, Papp Orsolya, Vinkl??rn? Pal??czi Zsuzsanna, Sz??csn? Dr. Hark?? Enik??, Pocsai M??ria, Rohonczi ROHO Istv??n

Matematika
Tant??rgy: Matematika
Munkak??z??ss?g vezet??: Moln??r Zolt??nn?

Tov??bbi tan??rok: Zloch Istv??nn?, Baranyai Anna, M??llern? ??dor Marianna, F??bi??n Istv??n, Pocsai M??ria, Pol??nyin? Boldog Katalin, Dr. Gentischern? Dani Zita, Baloghn? Solti G??ngyi, Kisp??l Istv??n, P?csi Csilla, Garamszegin? Sz??cs Ildik??

Idegen nyelv
Tant??rgyak: Angol, N?met, Francia, Latin
Munkak??z??ss?g vezet??: Kap??sn? Gavlik Zsuzsanna

Tov??bbi tan??rok: Csath??n? Z??goni N??ra K??csern? Tall??si ??va, Pol??nyin? Boldog Katalin, Ajtony Kriszina, Kitcz??k Magdolna, Vinkl??rn? Pal??czi Zsuzsanna, Szabados Erika, Horv??th Viktor, Farkas K??rmen, Mudra Kinga

T??rsadalomtudom??nyok
Tant??rgyak: T??rt?nelem, Filoz??fia, T??rsadalomismeret, Etika
Munkak??z??ss?g vezet??: Kov??cs Mira

Tov??bbi tan??rok: K??csern? Tall??si ??va, S??veges Zolt??n, Szuprics Tam??s, Dr. Gentischern? Dani Zita, Hutv??gnern? R??th ??va, Horv??th Viktor

Term?szettudom??nyok ?s sport
Tant??rgyak: F??ldrajz, Term?szetismeret, Eg?szs?gtan, Biol??gia, K?mia, Honismeret
Munkak??z??ss?g vezet??: Kan??ln? Katona Edit

Tov??bbi tan??rok: Rohonczi Istv??n, S??veges Zolt??n, M??rkus Zolt??n, Farkas K??rmen, P?csi Csilla, Ajtony Krisztina, Antal Iv??n, Szepessyn? Azari ??va, Balogh D??vid, Garamszegin? Sz??cs Ildik??

Munkak??z??ss?gi besz??mol??k


Oldal létrehozási idő: 0.0235 másodperc, 0.0037 lekérdezési idő.