D?jazottak ::


A Sz?chenyi Istv??n Gimn??ziumban adom??nyozott d?jak

Dunaferr-d?j

A Dunaferr Rt. ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium ??ltal alap?tott Dunaferr-d?j azoknak a tanul??knak adhat??, akik a j??vend?? felv?teli t??rgyakb??l kiemelked?? eredm?nyt ?rtek el (matematika, fizika, magyar, t??rt?nelem). Alkalmank?nt Dunaferr-d?jat kaphat egy-egy pedag??gus is, akinek folyamatos tehets?ggondoz?? tev?kenys?ge r?v?n tan?tv??nyai rendszeresen kimagasl?? eredm?nyeket ?rnek el szakmai versenyeken.
A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen a Dunaferr Rt. k?pvisel??je adja ??t.
A d?jjal a Sz?chenyi Istv??n Iskolafejleszt?si Alap?tv??ny ??ltal adott p?nzjutalom, eml?kplakett ?s egy, a Dunaferr Rt. vez?rigazgat??ja ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?l j??r.


Gimi d?j

A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium volt tanul??i ??ltal alap?tott d?jat az a v?gz??s tanul?? kaphatja, aki tanulm??nyi ideje alatt j?? tanul?? volt ?s valamilyen ter??leten kimagasl?? eredm?nyt ?rt el.
A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen az alap?t??k k?pvisel??je adja ??t.
A d?jjal p??nzjutalom, eml?kplakett ?s egy, az alap?t??k k?pvisel??je ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?l j??r.


Sz?chenyi-l??nc

Az iskola sz??l??i szervezete ??ltal alap?tott d?jat olyan v?gz??s tanul?? kaphatja meg, aki a sport ?s/vagy kult??ra ter??let?n odaad??an seg?tette az iskola t??rekv?seit, eredm?nyeivel ??regb?tette az int?zm?ny h?rnev?t, munk??j??val, hozz????ll??s??val p?ldak?pk?nt ??ll?that?? fiatalabb di??kt??rsai el?. A m?rlegel?sn?l fontos szempont, hogy ezeket az eredm?nyeket, teljes?tm?nyeket az iskola "sz?neiben" ?s az iskola ?rdek?ben ?rje el. A jel??lttel szembeni tov??bbi elv??r??s, hogy tanulm??nyi munk??j??t k?pess?geihez m?rten j?? szorgalommal v?gezze a n?gy ?v sor??n.
A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen az iskolai sz??l??i szervezet k?pvisel??je adja ??t.
A kit??ntet?s egy grav?rozott med??llal ell??tott ez??st nyakl??ncb??l ?s egy m?ltat?? oklev?lb??l ??ll.

Biol??gus D?j

A Trencs?nin? Berzai Zsuzsanna eml?k?re alap?tott d?jat olyan v?gz??s tanul?? kaphatja, aki a biol??gia ?s/vagy k??rnyezetv?delem ?s/vagy eg?szs?gtan ter??let?n odaad??an seg?tette az iskola t??rekv?seit, vet?lked??k??n, p??ly??zatokon ?s versenyeken el?rt eredm?nyeivel ??regb?tette az int?zm?ny h?rnev?t, aki munk??j??val, hozz????ll??s??val j?? p?ldak?nt ??ll?that?? fiatalabb di??kt??rsai el?. A jel??ltekkel szembeni tov??bbi elv??r??s, hogy tanulm??nyi munk??jukat k?pess?geikhez m?rten j?? szorgalommal v?gezz?k az iskol??ban t??lt??tt ?veik alatt. Egy tan?vben ??ltal??ban egy Biol??gus D?j adhat??, azonban kiv?teles esetben, k??l??n??s indok alapj??n ett??l elt?rhet a d?jat oda?t?l?? kurat??rium.
A kit??ntet?s egy ez??st eml?k?remb??l, p?nzjutalomb??l ?s egy az alap?t??k k?pvisel??je, valamint a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?lb??l ??ll.


DUNAFERR-D?J

1996
Trencs?ni Bal??zs
V?gh Bal??zs

1997
-

1998
Kisp??l Istv??n
Sereg?lyes Csaba
V?gh Tam??s

1999
-

2000
Kiss Norbert
Z??goni Csaba
Kobzos Ferenc tan??r

2001
Somor??cz ?ron

2002
Buza Kriszti??n Antal

2003
Bocz M??t?
Pesti Szabolcs
Zsarn??czay Attila

2004
Vingelmann P?ter
Hurtony Tam??s
Kisp??l Istv??n tan??r

2005
Varjas D??niel

2006
-

2007
Hutv??gner ??va
M?r?? Mil??n J??nos
Trencs?nin? Berzai Zsuzsanna tan??r

2008

-

2009
Kaprielian Alexa

2010
-

2011
Buza D??niel Istv??n

2012
Ny??ri D??vid Tam??s

2013
Sz??cs Botond 
GIMI D?J

2003
Simonfalvi Ildik??

2004
Buza ?gnes Kinga
Polom M??ria
Szab?? Bal??zs

2005
Farkas Ivett
Luk??cs Anett

2006
Ilyefalvi Emese
Sz?kelyi S??ndor igazgat??
Kobzos Ferenc tan??r

2007
E??rd??gh M??rton
Laza Borb??la

2008
Bogn??r Fanni
Horv??th Eszter
Vad??sz Gabriella
Csath??n? Z??goni N??ra tan??r


2009
Pazsitka ?kos
R??bav??lgyi Tam??s
Pocsai M??ria tan??rn??

2010
Berekm?ri Eszter
Csomor Gabriella

2011
Tak??cs D??ra Kata
Tillinger Zs??fia
V??rkonyi Krisztina Andrea

2012
B??sz??rm?nyi Luca Zs??fia
??dl Zsuzsanna
K??rti Georgina
Sz?csenfalvi L??szl?????

2013
M??ller Anna
Korom Szil??rd


DUNAFERR-OKLEV??L

2006

E??rd??gh ?gnes

2007
K??ti D??vid
M??ri??s Attila J??zsef

2008
Kun ?d??m

2009
-

2010
Horv??th Dorina

2011
Panka D??niel

2012
F??si Szabolcs

2013

SZ??CHENYI-L?NC

2005

B??nfi Kata
Moln??r Bal??zs
Volein Viktor

2006
Bocz R?ka
V?gh Abig?l
Sz??cs Gabriella

2007
D??r T?mea
K??cser Krisztina
K??cser Zita

2008
Szab?? Di??na R?ka
Szloboda G??bor
Tar??ny Lilla


2009
M?sz??ros Dalma Edina
S??ja Ang?la

2010
K??r??sz Anna
Kereszturi R?ka
Semegi Zolt??n

2011
Hajdu Rita
Szab?? Zita
Zsarnovszki Zsanett

2012
Berekm?ri D??ra
Csath?? ?bel
M??ller Istv??n???

2013
J??zan Lajos
Salamon Zal??n
Loboda ?kos
 
BIOL??GUS D?J

2011
Grabarics M??rk??

2012
-

2013
Kiss-P??pai Levente

ISZSZ - k??z??ss?gi munk???rt kit??ntet?? oklev?l

2012
Budai Levente
Veszeli Marcell

ISZSZ - az oszt??lyk??z??ss?gben v?gzett k??z??ss?gi munk???rt

2012
Sz??ke Szabolcs
Silye Gell?rt
Titz Eszter Csilla
G??ncs Katinka Andrea???

Oldal létrehozási idő: 0.0642 másodperc, 0.0088 lekérdezési idő.