60 ?v-60 km ::

 
Iskol??nk ebben az ?vben ??nnepli fenn??ll??s??nak 60. ?vfordul??j??t.
Ennek kapcs??n elhat??roztuk, hogy meghirdetj??k a
??60 ?v-60 km?
elnevez?s?? programunkat. 
A tan?v sor??n 3  gyalogt??r??n ??sszesen 60 km-t gyalogolunk.
 • Az els?? t??r??ra 2013 szeptember 27-?n ?jszaka ker??l sor, a Budai-hegys?gben, ?s az ??JSZAKAI Z??REJEK nevet viseli. ??tvonalunk a k??vetkez?? lesz:
  H??v??sv??lgy ,Gyermekvas??t v??. ?? Kis-H??rs-hegy ?? Nagy-H??rs- hegy ?? J??nos-hegy ?? Ap??thy-szikla ?? ?rp??d-kil??t?? ?? H??v??sv??lgy.
  A t??v 16,4 km.
 • M??sodik t??r??nk c?me:  MEZ?F??LDI MIKUL?S ?s  2013 december 8-??n ker??l megrendez?sre.
  20 km-es t??r??nk nyomvonala:
  Nagykar??csony, iskola  ?? templom ??  M?nesmajor ?? Bolondv??r ?? Mez??falva templom ?? T??jh??z ?? Mez??falvi sz??l??hegy ??   Nagyvenyim, iskola.
 • Harmadik t??r??nkra a tavasz folyam??n ker??l majd sor. Ennek pontos id??pontj??t  a k?s??bbiekben jel??lj??k ki.
??rdekl??dni ?s jelentkezni Moln??r Zolt??nn? tan??rn??n?l lehet.  ???
Author: htomi77 on hétfő 16 szeptember 2013 - 09:07:06
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0856 másodperc, 0.0204 lekérdezési idő.