Felv?teli 2013/2014 ::

Angol nyelvb??l sz??beli vizsg??t kell tennie az angol tagozatos oszt??lyba jelentkez??knek.

A sz??beli vizsg??n a jelentkez??nek egy vizsgalapot kell h??znia, amelyen egy t?mak??r, egy k?p ?s ??t angol sz?? szerepel.
A vizsga h??rom r?szb??l ??ll, ?s mindh??rom r?sz a sz??beli t?mak??r??kben le?rt 12 t?ma valamelyik?re ?p??l. Egy vizsgalapon, a k??l??nb??z?? r?szfeladatok m??s-m??s t?mak??r??kh??z kapcsol??dnak.

A sz??beli vizsga h??rom r?szfeladata:

    1. K??tetlen besz?lget?s: A vizsg??ztat?? ?s a jelentkez?? a sz??beli t?mak??r??kben le?rt t?m??k egyik?r??l k??tetlen t??rsalg??st folytat a vizsg??ztat?? ??ltal feltett k?rd?sek alapj??n.
   
    2. K?ple?r??s: A jelentkez??nek a vizsgalapon szerepl?? k?pr??l ??n??ll??an kell besz?lnie.
   
    3. Sz??magyar??zat: A jelentkez??nek a vizsgalapon szerepl?? ??t angol sz?? jelent?s?t kell c?lnyelven elmagyar??zni vagy k??r??l?rni ak??r mondatok, ak??r szinonim??k, ak??r defin?ci?? seg?ts?g?vel.

T?mak??r??k:

Sz??beli t?mak??r??k:

    1.) Szem?lyi adatok, csal??d ?s bar??tok, emberek k??ls?? ?s bels?? jellemz?se
    2.) Lak??s/h??z jellemz?se, helyis?gek ?s b??torok; h??zimunka
    3.) Lak??hely jellemz??i; falu ?s v??ros
    4.) Id??j??r??s, ?vszakok jellemz??i; a term?szet
    5.) ??tkez?sek, ?lelmiszerek, ?ttermek; f??z?s ?s receptek
    6.) V??s??rl??s, v??s??rl??si szok??sok, ??zletek ?s ??ruik
    7.) Iskola, tanul??s, ??ltal??nos iskola, tant??rgyak; nyelvtanul??s
    8.) Szabadid??s tev?kenys?gek, hobbi, ?rdekl??d?si k??r, olvas??s
    9.) Sz??rakoz??si lehet??s?gek, sz?nh??z, mozi, r??di??, telev?zi??, ??js??gok
    10.) Eg?szs?g, sport; betegs?gek, eg?szs?ges ?letm??d
    11.) Nyaral??s, felk?sz??l?s az utaz??sra; sz??llod??ban
    12.) K??zleked?s, utaz??s busszal ?s vonattal; a k??zleked?s probl?m??i 


---------------------------------------

Oldal létrehozási idő: 0.0665 másodperc, 0.0118 lekérdezési idő.