Alap?tv??ny ::


SZ??CHENYI ISTV?N ISKOLAFEJLESZT??SI ALAP?TV?NY
Ad??sz??m: 18481288-1-07
Sz??mlasz??m: K&H Bank Zrt. 10400463 - 00008963 - 00000004
alapitvany@szig-dujv.hu

K??zlem?ny
az ad??z?? rendelkez?se szerint a kedvezm?nyezett
r?sz?re ??tutalt ??sszeg felhaszn??l??s??r??l - 2010


A Sz?chenyi Istv??n Iskolafejleszt?si Alap?tv??ny kurat??riuma


1992-ben, egyik volt oszt??lyunk 20 ?ves ?retts?gi tal??lkoz??j??n hat??rozt??k el az ott l?v??k, hogy az iskola munk??j??t seg?t?? alap?tv??nyt hoznak l?tre. Terv??kh??z megnyertek t??bb v??llalatot ?s mag??nszem?lyt is. 1999-t??l alap?tv??nyunk k??zhaszn?? szervezetk?nt m??k??dik.
Az alap?tv??ny legf??bb bev?teli forr??s??t a szem?lyi j??vedelemad?? 1 %-a jelenti, e helyen is szeretn?nk k??sz??netet mondani ?rte a tisztelt adom??nyoz??knak, s k?rni ??ket, j??v??re is gondoljanak r??nk, az itt tanul?? gyerekekre.
Az alap?t??k c?ljainak megfelel??en az alap?tv??ny t??mogatja a sikeres C t?pus?? nyelvvizsg??t megszerz?? tanul??inkat, a n?gy?venk?nti haj??kir??ndul??sokat, t??bb nagy?rt?k?? eszk??zt (nyelvi labor, projektor stb.) kapott az iskola seg?ts?g??kkel.

Alap?t?? okirat

A Sz?chenyi Istv??n Gimn??ziumban adom??nyozott d?jak

Dunaferr-d?j

A Dunaferr Rt. ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium ??ltal alap?tott Dunaferr-d?j azoknak a tanul??knak adhat??, akik a j??vend?? felv?teli t??rgyakb??l kiemelked?? eredm?nyt ?rtek el (matematika, fizika, magyar, t??rt?nelem). Alkalmank?nt Dunaferr-d?jat kaphat egy-egy pedag??gus is, akinek folyamatos tehets?ggondoz?? tev?kenys?ge r?v?n tan?tv??nyai rendszeresen kimagasl?? eredm?nyeket ?rnek el szakmai versenyeken.A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen a Dunaferr Rt. k?pvisel??je adja ??t.A d?jjal a Sz?chenyi Istv??n Iskolafejleszt?si Alap?tv??ny ??ltal adott p?nzjutalom, eml?kplakett ?s egy, a Dunaferr Rt. vez?rigazgat??ja ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?l j??r.

Gimi d?j

A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium volt tanul??i ??ltal alap?tott d?jat az a v?gz??s tanul?? kaphatja, aki tanulm??nyi ideje alatt j?? tanul?? volt ?s valamilyen ter??leten kimagasl?? eredm?nyt ?rt el.A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen az alap?t??k k?pvisel??je adja ??t.A d?jjal p??nzjutalom, eml?kplakett ?s egy, az alap?t??k k?pvisel??je ?s a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?l j??r.


Sz?chenyi-l??nc
Az iskola sz??l??i szervezete ??ltal alap?tott d?jat olyan v?gz??s tanul?? kaphatja meg, aki a sport ?s/vagy kult??ra ter??let?n odaad??an seg?tette az iskola t??rekv?seit, eredm?nyeivel ??regb?tette az int?zm?ny h?rnev?t, munk??j??val, hozz????ll??s??val p?ldak?pk?nt ??ll?that?? fiatalabb di??kt??rsai el?. A m?rlegel?sn?l fontos szempont, hogy ezeket az eredm?nyeket, teljes?tm?nyeket az iskola "sz?neiben" ?s az iskola ?rdek?ben ?rje el. A jel??lttel szembeni tov??bbi elv??r??s, hogy tanulm??nyi munk??j??t k?pess?geihez m?rten j?? szorgalommal v?gezze a n?gy ?v sor??n.A kit??ntet?st a ballag??si ??nneps?gen az iskolai sz??l??i szervezet k?pvisel??je adja ??t.A kit??ntet?s egy grav?rozott med??llal ell??tott ez??st nyakl??ncb??l ?s egy m?ltat?? oklev?lb??l ??ll.

Biol??gus D?j

A Trencs?nin? Berzai Zsuzsanna eml?k?re alap?tott d?jat olyan v?gz??s tanul?? kaphatja, aki a biol??gia ?s/vagy k??rnyezetv?delem ?s/vagy eg?szs?gtan ter??let?n odaad??an seg?tette az iskola t??rekv?seit, vet?lked??k??n, p??ly??zatokon ?s versenyeken el?rt eredm?nyeivel ??regb?tette az int?zm?ny h?rnev?t, aki munk??j??val, hozz????ll??s??val j?? p?ldak?nt ??ll?that?? fiatalabb di??kt??rsai el?. A jel??ltekkel szembeni tov??bbi elv??r??s, hogy tanulm??nyi munk??jukat k?pess?geikhez m?rten j?? szorgalommal v?gezz?k az iskol??ban t??lt??tt ?veik alatt. Egy tan?vben ??ltal??ban egy Biol??gus D?j adhat??, azonban kiv?teles esetben, k??l??n??s indok alapj??n ett??l elt?rhet a d?jat oda?t?l?? kurat??rium.A kit??ntet?s egy ez??st eml?k?remb??l, p?nzjutalomb??l ?s egy az alap?t??k k?pvisel??je, valamint a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium igazgat??ja ??ltal al???rt oklev?lb??l ??ll.???
 


Oldal létrehozási idő: 0.0718 másodperc, 0.0155 lekérdezési idő.