"ILYENNEK L?TOM" KI?LL?T?S ::

 
"A v??rosh??za ?s k??rnyezet?nek funkci??b??v?t?? revitaliz??ci??ja" c?m?? projekt r?szek?nt megval??sul?? KDOP-3.1.1/SOFT-5 k??dsz??m?? program keret?ben a Mozg??skorl??tozottak Egy??tt Egym??s?rt Ifj??s??gi Egyes??lete "ILYENNEK L?TOM" c?mmel rajz ?s fot?? p??ly??zatot hirdetett a duna??jv??rosi ??ltal??nos iskol??kban tanul?? di??kok sz??m??ra.

A be?rkezett p??lyam??veket szakmai zs??ri ?vfolyamonk?nt ?rt?kelte. A d?jak ??tad??sa a d?jazott m??vekb??l ??ssze??ll?tott ki??ll?t??s megnyit??j??n t??rt?nik. Tisztelettel megh?vjuk az iskola di??kjait, tan??rait, szeretettel v??runk minden ?rdekl??d??t a ki??ll?t??s megnyit??j??ra.

A ki??ll?t??s megnyit?? id??pontja:
2014. febru??r 03. (h?tf??) 16 ??ra
Helye: Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Szivacs Gal?ri??ja (Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy ??t 15/a)

A tervezett program: Megnyit?? ?s k??sz??nt?? besz?dek, a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium di??kjainak m??sora, a d?jak ??tad??sa, a d?jazottak ?s a megjelentek vend?g??l l??t??sa.
A ki??ll?t??s a megnyit??t k??vet??en 2014. febru??r 17-ig megtekinthet?? oktat??si napokon 8 ?s 15 ??ra k??z??tt a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Szivacs Gal?ri??j??ban.
A ki??ll?t??s keret?ben a h??zigazda 8 oszt??lyos gimnazista 5-8. oszt??lyos tanul??inak munk??it ?s Nagy M??rta fot??i is bemutatjuk.

A ki??ll?t??ssal kapcsolatban felvil??gos?t??st Farkas Zsolt egyes??leti eln??kt??l, a +36/20/353-2189 telefonsz??mon, vagy e-mailben zsolt.farkas2004@gmail.com c?men kaphatnak.???
Author: htomi77 on péntek 31 január 2014 - 07:45:04
Hozzászólások: 0

Oldal létrehozási idő: 0.0617 másodperc, 0.0110 lekérdezési idő.