Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja 2014 ::

 

A Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium term?szettudom??nyok ?s sport munkak??z??ss?ge a 2013/2014-es tan?vben huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja c?m?? rendezv?nyt 2014. m??rcius 22-?n.

A rendezv?nyre szeretettel v??rjuk a versenyezni sz??nd?koz??, biol??gia ir??nt ?rdekl??d?? di??kokat ?s felk?sz?t?? tan??raikat. Az egynapos di??kkonferenci??n a tanul??k r??vid, maximum t?zperces el??ad??saikkal vehetnek r?szt. A tanul??k el??ad??sait szakemberekb??l, szaktan??rokb??l ??ll?? zs??ri ?rt?keli a tartalom, el??ad??sm??d ?s szeml?ltet?s alapj??n. A legjobbak k??nyvjutalomban r?szes??lnek. A verseny nyilv??nos, azon n?z??k?nt b??rki r?szt vehet. Nevez?si d?j nincs. 

Az ??ltal??nos iskol??sok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
  1. Term?szeti ?rt?keink, k??rnyezetv?delem
  2. Etol??gia
  3. Eg?szs?gtan
  4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
A k??z?piskol??sok a k??vetkez?? kateg??ri??kban p??ly??zhatnak:
  1. Term?szeti ?rt?keink
  2. A k??rnyezetv?delem probl?m??i
  3. Az ember eg?szs?ge
  4. Szabadon v??laszthat??, biol??gi??hoz kapcsol??d?? el??ad??sok
Az el??ad??shoz sz??ks?ges eszk??zig?nyt (diavet?t??, ?r??svet?t??, projektor), k?rj??k, jel??lj?k a jelentkez?si lapon!

A verseny id??pontja: 2014. m??rcius 22. szombat 9:00 ??ra

Az eddigi rendezv?nyeink siker?hez nagyban hozz??j??rult az iskol??k ?s a szaktan??rok pozit?v hozz????ll??sa ?s k??zrem??k??d?se, melyre ebben az ?vben is sz??m?tunk.

K?rj??k tisztelt koll?g??inkat, hogy 2014. m??rcius 10-ig post??n k??ldj?k el a jelentkez?si lapokat, a bor?t?kra ?rj??k r??: ??Kisbiol??gusok tal??lkoz??ja?
 
C?m: Duna??jv??rosi Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium
2400 Duna??jv??ros, D??zsa Gy??rgy u. 15/ a 
J?? felk?sz??l?st, sikeres el??ad??sokat k?v??nnak a szervez??k!
 
JELENTKEZ??SI LAP
 
M??llern? ??dor Marianna igazgat??, ?s Kan??ln? Katona Edit munkak??z??ss?g-vezet????????
Author: htomi77 on hétfő 03 február 2014 - 11:37:40
Hozzászólások: 0


Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkezned. Jelentkezz be, vagy kattints ide a regisztrációhoz
Oldal létrehozási idő: 0.0764 másodperc, 0.0106 lekérdezési idő.