Bolyai d??nt?? ::

 
December 6-??n megtartottuk a Bolyai vet?lked?? d??nt??j?t. 10 csapat m?rte ??ssze a tud??s??t ?rdekesebbn?l ?rdekesebb feladatotok  megold??sa kapcs??n.
k?pek
 

gimis T??rtek csapata
 
A v?geredm?ny a k??vetkez?? lett:
 1. Agymen??k   (Pet??fi S??ndor Gimn??zium S??rbog??rd)
 2. ??szbont??k   (Pet??fi S??ndor Gimn??zium S??rbog??rd)
 3. T??rtek        (Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium Duna??jv??ros)
A verseny valamennyi r?sztvev??j?nek k??sz??nj??k az ?rdekl??d?s?t verseny??nk ir??nt. Rem?lj??k, hogy j??v??re is tal??lkozunk!
 
A szervez?? 10.a oszt??ly ?s  Moln??r Zolt??nn? szaktan??r???
Author: htomi77 on kedd 10 december 2013 - 07:20:18
Hozzászólások: 0

Tegy??k k??z??sen szebb? a duna??jv??rosi gyermekek kar??csony??t! ::

 


K??zeledik a kar??csony. A csal??d, a szeretet, az egym??sra odafigyel?s ??nnepe. Ilyenkor nagyon sokan szeretn?nek adni, aj??nd?kozni, megosztani m??sokkal, amij??k van.
Csal??dban ?lve, ??vod??ba, iskol??ba j??rva is vannak v??rosunkban r??szorul?? kisgyermekek, akik m??r most megtanult??k, s meg?lik, hogy mi az, hogy nem jut ?s nincs. Nekik szeretn?nk ??sszefog??ssal seg?teni.
V??rjuk, minden seg?teni akar??, ?s tud?? duna??jv??rosi mag??nszem?ly ?s c?g felaj??nl??s??t, hogy a legt??bb duna??jv??rosi kisgyermeknek mosolyt tudjunk csalni az arc??ra.
Cserna G??bor Duna??jv??ros polg??rmestere, a Mikul??sgy??r f??v?dn??ke ennek ?rdek?ben k?r?ssel fordul minden adni, aj??nd?kozni v??gy?? duna??jv??rosihoz:
??A sok-sok seg?teni akar??s nem szabad, hogy kioltsa egym??st.  Csak k??z??sen tudjuk igaz??n sz?pp? tenni v??rosunk kisgyermekeinek kar??csony??t. ??ppen ez?rt december m??sodik??t??l megnyitotta kapuit a DUNA??JV?ROSI MIKUL?SGY?R.?
Eddigi gy??jt??pontok:
 • a D??zsa Mozicentrum,
 • DVG Duna??jv??rosi Vagyonkezel?? ZRT. (a piacfel??gyelet irod??j??ban)
 • Duna??jv??rosi F??iskola
 • Duna??jv??rosi Kamara (Latinovits utcai ?p??lete)
 • valamint az MMK, ahol a Baptist??k orsz??gos gy??jt?se mellett duna??jv??rosi gyerekeknek is gy??jtenek
 • Arany J??nos ?ltal??nos Iskola, 
 • D??zsa Gy??rgy ?ltal??nos Iskola,
 • Szil??gyi Erzs?bet ?ltal??nos Iskola,
 • M??ricz Zsigmond ?ltal??nos Iskola,
 • M??ra Ferenc ?ltal??nos Iskola ?s Egys?ges Gy??gypedag??giai M??dszertani Int?zm?ny
 • Logop?diai Int?zet ?s Nevel?si Tan??csad?? Int?zet
 • Peugeot M??t? M??rkakeresked?s ?s M??rkaszerviz
 • Hideghengerm?? B??f?,
 • Pinxit 2003 Kft.
Az ily m??don ??sszegy??jt??tt felaj??nl??sokat december 21-?n, szombaton vehetik ??t v??rosunk ??vod??ib??l, iskol??b??l megh?vott h??tr??nyos helyzet?? gyermekek, akik a DMC j??volt??b??l az aj??nd?koszt??s ut??n ingyenes filmvet?t?sen is r?szt vehetnek.
A gy??jt?s a cip??sdoboz akci??hoz hasonl??an t??rt?nik. Azok a szervezetek, akik csatlakozni szeretn?nek, jelentkezzenek dunaujvaros@tourinform.hu e-mail c?men, vagy a 0630/992-9400-as telefonsz??mon. V??rjuk a felaj??nl??sokat: j??t?kot, tanszert, tart??s ?lelmiszert, ?dess?get ?s k??nyvet, nem lez??rt dobozban, csomagolva, a nem ?s a koroszt??ly megjel??l?s?vel.
DUNA??JV?ROSI MIKUL?SGY?R ?? A DUNA??JV?ROSI GYEREKEK??RT!???
Author: htomi77 on kedd 10 december 2013 - 07:04:04
Hozzászólások: 0

Mikul??st??ra ::

 

Csoportk?p a nagykar??csonyi ??ltal??nos iskola el??tt

December 8-??n nagyon kellemes sz??raz t?li id??ben 32-en vett??nk r?szt a Mez??f??ldi Mikul??s teljes?tm?nyt??r??n. 20 km megt?tele k??zben gy??ny??rk??dhett??nk a Mez??f??ld lank??s vid?k?ben.
Ez a t??ra a "60 ?v-60 km " elnevez?s?? mozgalmunk m??sodik esem?nye volt. 

Moln??r Zolt??nn? - t??ravezet?????
Author: htomi77 on hétfő 09 december 2013 - 07:08:12
Hozzászólások: 0

Di??kjaink taroltak a megyei fizikaversenyen! ::

 
Sz?kesfeh?rv??ron, 2013. november 30-??n tartott??k meg az idei L??nczos Korn?l Megyei Fizikaversenyt az ??ltal??nos iskol??s di??kok r?sz?re. A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium di??kjai ??t ?rmet is elhoztak!
A 7. ?vfolyamosok verseny?ben minden helyez?st mi nyert??nk el.
 jarai_balazs.jpg szoke_daniel.jpg
 I. J??rai Bal??zs 7.e I. Sz??ke D??niel 8.e
 hajdu_petra.jpg kiss_bernadett.jpg
 III. Hajdu Petra 7.e II. Kiss Bernadett 7.e
 szucs_adam.jpg 
 III. Sz??cs ?d??m 7.e 
J??rai Bal??zs az els??, Kiss Bernadett pedig a m??sodik helyen v?gzett. A harmadik helyen holtversenyt hirdettek ki Hajdu Petra ?s Sz??cs ?d??m k??z??tt.
Felk?sz?t?? tan??raik:Simonn? Baranyai Anna ?s Kisp??l Istv??n.
A nyolcadikosok verseny?ben els?? helyen Sz??ke D??niel v?gzett. Felk?sz?t??je M??llern? ??dor Marianna.
Gratul??lunk a sz?p eredm?nyhez!
???
Author: fizika on szerda 04 december 2013 - 22:02:58
Hozzászólások: 0

C??LPONT A MARS ::

 
A Magyar Asztronautikai T??rsas??g ??ltal 2013-ban ki?rt ??C??LPONT A MARS? di??kp??ly??zaton KOV?CS J?NOS 10.E oszt??lyos tanul?? a korcsoportj??ban orsz??gos III. helyez?st ?rt el.
 
k?p forr??sa, illetve tov??bbi k?pek a d?j??tad??r??l
 
Egyik jutalma az volt, hogy 2013.november 8-??n ?? is r?szt vehetett a BME ?rkutat??si Csoportj??hoz szervezett l??togat??son.
A nyertes di??kok el??ad??sokat hallgathattak ??rkutat??si t?m??kban, megtekinthett?k a laborat??riumokat, l??thattak ott k?sz?tett ?s a vil??g??rben haszn??lt berendez?seket.
 
k?pek az el??ad??sokr??l:???
 
Author: htomi77 on szerda 04 december 2013 - 08:29:52
Hozzászólások: 0

Nyir?? J??zsef K??rp??t-medencei irodalmi ?s m??velts?gi verseny eredm?ny ::

 

Iskol??nk k?t csapata a Supernova ?s a Lindizsi is bejutott a Nyir??-verseny d??nt??j?be, amelyet 2013 okt??ber 8-12. k??z??tt rendeztek meg Sz?kelyudvarhelyen. A versenyt egy ?vvel ezel??tt hirdett?k meg, ?s k?t fordul??ban kellett a csapatoknak bizony?taniuk hogy j??l ismerik a k?t vil??gh??bor?? k??z??tti Erd?ly irodalm??t, t??rt?nelm?t ?s m??vel??d?st??rt?net?t.
 
Supernova felk?sz??l?s k??zben
Csapat tagjai: Juh??sz P?ter, Steigervald ?kos, Gregorich ?kos 11. E oszt??lyos tanul??k
Felk?sz?t?? tan??r: P?ntek Kl??ra
 
A rangos d??nt??n mind a gyerekek tud??s??t, mind a kreativit??s??t, el??ad??k?szs?g?t pontozt??k, mely alapj??n kialakult a v?gs?? sorrend.
 
LINDIZSI verseny k??zben
Csapat tagjai: Balla Zsuzsanna, Filarszky Ildik??, Kom??romi Evelin 11. C oszt??lyos tanul??k
Felk?sz?t?? tan??r: Hutv??gnern? R??th ??va
 
Egy??tt a k?t csapat
 
A szigor?? zs??ri
 
B??vebben a versenyr??l
 
Author: htomi77 on csütörtök 28 november 2013 - 13:09:53
Hozzászólások: 0

V??rosi szaval??verseny ::

 

Magyar nyelv napja alkalm??b??l a Dunaferr Szakk??z?p- ?s Szakiskol??ban rendezett v??rosi szaval??versenyen V??rkonyi Zs??fia 9. E oszt??lyos tanul??nk az els?? helyet szerezte meg. Felk?sz?t?? tan??ra: P?ntek Kl??ra
Author: htomi77 on csütörtök 28 november 2013 - 12:41:23
Hozzászólások: 0

L??z??r Ervin orsz??gos anyanyelvi verseny d??nt??je ::

 
Iskol??nk csapata imm??r harmadik alkalommal v?vta ki a L??z??r Ervin orsz??gos anyanyelvi versenyen a d??nt??be jut??st. Az utols?? fordul??t Szeksz??rdon, 2013 november 15-?n rendezt?k, melyen csapatunk az el??kel?? 4. helyen v?gzett. 
 
A csapat tagjai: T??bi??s Anett, Igl??di Vikt??ria, Bartek Vir??g 11. E oszt??lyos tanul??k
Felk?sz?t?? tan??ruk: P?ntek Kl??ra

K?pgal?ria a Garay J??nos Gimn??zium weboldal??n
Author: htomi77 on csütörtök 28 november 2013 - 12:34:19
Hozzászólások: 0

Nemzetk??zi KI MIT TUD ::

 
A Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium ebben az ?vben is meghirdeti  NEMZETK??ZI KI MIT TUD c?m?? rendezv?ny?t a v??ros ?s k??rny?ke k??z?piskol??s di??kjai  sz??m??ra.

Id??pont: 2013. november 29. (p?ntek) 16.00 ??ra
Helysz?n: a Sz?chenyi Istv??n Gimn??zium aul??ja

H??rom kateg??ri??ban v??rjuk az angol, n?met, francia, orosz stb. nyelv?? produkci??kat:
 • Vers- ?s pr??zamond??s (egy?ni)
 • ??nek/zenei produkci?? (egy?ni/csoportos)
 • Sz?npadi jelenet (csoportos)
Maxim??lis id??tartam: 5-10 perc. Jelentkezni a r?sztvev??k sz??m??val, a m??sorsz??m megnevez?s?vel ?s v??rhat?? id??tartam??nak meghat??roz??s??val egy??tt lehet. 

A jelentkez?seket lev?lben/emailben (titkarsag@szig-dujv.hu) vagy faxon (tel: 25/411-702) v??rjuk legk?s??bb 2013. november 26-ig .

Tisztelettel:
Szabados Erika ?s Pol??nyin? Boldog Katalin - szervez?? tan??rok
M??llern? ??dor Marianna - igazgat??
Author: htomi77 on kedd 19 november 2013 - 12:00:52
Hozzászólások: 0

MAGISZTER ::

 
Magiszteres Digit??lis Napl?? hibabejelent?s:
magiszter@szig-dujv.hu
Gyakori hib??k:
 • A rendszert??l kapott jelsz??ban a kis l (L) ?s a nagy i (I) kin?zetre ugyanaz, ha nem megy egyikkel, pr??b??ljuk meg a m??sikat.
 • Elrontott/hib??s jelsz?? eset?n a bel?p?sn?l ki?rt hiba??zenet, ett??l m?g lehet tov??bb pr??b??lkozni:
  "Hiba a bel?p?s k??zben! Nincs joga semmilyen funkci??hoz!???"
 • Elfelejtett jelsz?? eset?n (ha tudjuk a felhaszn??l??nevet ?s a regisztr??lt email c?met)Jelsz??eml?keztet?? k?r?se
 • Hib??s, vagy elrontott felhaszn??l??i regisztr??ci??.
Author: htomi77 on hétfő 18 november 2013 - 13:23:47
Hozzászólások: 0

Oldal:  1 2 3 [4] 5 ... 65 66 67

Hírkategóriák ::


Oldal létrehozási idő: 0.1294 másodperc, 0.0408 lekérdezési idő.